Astion Pharma Hand Cure

219,00 kr

Förhindrar eksem

Fri frakt från 99 kr

Dag til dag levering

100% tilfredshedsgaranti

Beskrivning

Astion Hand Cure behandler symtom såsom klåda, rodnad och fjällning vid handeksem. Kortisonfri.

 • Återställer hudens naturliga barriärfunktion
 • Lungnar och lindrar röd och irriterad hud
 • Stödjer den naturliga läkningsprocessen i huden
 • Fuktar och lugnar torr och skadad hud
 • Klådstillande

Introduktion
Normal hud har en barriär som hindrar mikroorganismer som bakterier, virus och svamp från att tränga in i huden och orsaka skador på vävnaden. I normal hud finns naturliga  örsvarsmekanismer som kan reparera och återställa skadad vävad. Vid eksem har denna naturliga barriär brutis, och symtom såsom rodnad, irritation, klåda och fjällande hud
kan förekomma. Vid handeksem är hudbarriärens funktion nedsatt och de övre hudlagren är irriterade. De naturliga processer som normalt reparerar och återställer huden klarar inte av att återställa barriären och motverka irritationen.

Vad används Astion Hand Cure til?
Astion Hand Cure används vid handeksem som kännetecknas av irriterad hud. Hudförändringar vid handeksem omfattar vanligtvis rodnande och fjällande fläckar. Typiska symtom vid handeksem är rodnad och klåda. Astion Hand Cure behandler och lindrar dessa symptom. Astion Hand Cure har testats i flera kliniska undersökningar och tolereras väl.

Vad innehåller Astion Hand Cure?
Astion Hand Cure creme indehåller den patenterade aktiva ingrediensen Dermadexin®, ett Biolipid-Niacin komplex. Detta aktiva komplex påverkar irritationen i de yttersta hudlagren. Tilsammens med övriga ingredienser i krämen bygger det upp hudens naturliga barriär genom att lägga en tunn film över den irriterade huden så att vatten behålls i hudlagren, vilket ökar flexibilitet i hudbarriären. Dermadexin® komplexet utövar en dubbel funktion på huden, den både lindrar klådan och återuppbygger hudens naturliga skyddsbarriär.

Indholdsstoffer: Vatten, paraffin; flytande, cetostearylalkohol, glycerol, niacinamid, natriumcetostearylsulfat, glycerolkaprylat och bensylalkohol.

Innan du använder Astion Hand Cure
Astion Hand Cure är baserad på välkända och beprövade ingredienser. Astion Hand Cure kan användas på ömtålig, irriterad, röd och fjällande hud vid handeksem. Användning av Astion Hand Cure har få och milda biverkningar. Lätt sveda och klåda kan i vissa fall förekomma under de första dagerna av behandlingen, då huden fortfarande är ömtålig och irriterad.

Kontakta din läkare om:
– Du är osäker på vilkan typ av hudproblem du har.
– dina hudproblem är oförändrade efter 3 veckors behandling.

Använding av läkemedel:
Det finns ingen känd kontraindikation vid användning av Astion Hand Cure i kombination med kända läkemedel.

När ska du använda Astion Hand Cure?
Till behandling av symtom vid handeksem.

Hur ska du använda Astion Hand Cure?
Tvätta händerna innan du använder krämen. Applicera ett tunt lager kräm på den iriiterade huden 2 gånger dagligen, morgon och kväll. Fördela krämen jämnt. Fortsätt med behandlingen tills hudproblemen förbättrats. I kliniska undersökningar förbättrades symtomen vanligtvis inom 1-3 veckors behandling. Behandlingen kan upprepas om symtomen återkommer.

Efter behandling med Astion Hand Cure rekommenderas att använda Astion Repair Cream 4070% dagligen. Astion Repair Cream innehåller den patenterade aktiva ingrediensen Dermadexin® och hjälper till att förhindra hudproblem.

Ytterligare information


Förvaring av Astion Hand Cure
Astion Hand Cure ska förvaras vid rumtemperatur. Förvara Astion Hand Cure torrt och i skydd för direkte solljus. Använd inte Astion Hand Cure efter utgångsdatumet som anges på tuben och ytterförpackningen. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förpackningens innehåll

 • Tub med 30 g Astion Hand Cure
 • Bruksanvisning

Indholdsstoffer:

Indholdsstoffer: Vatten, paraffin; flytande, cetostearylalkohol, glycerol, niacinamid, natriumcetostearylsulfat, glycerolkaprylat och bensylalkohol.

Varningar

 • Använd inta Astion Hand Cure, om du är överkänslig mot något av innehållsämnena.
 • Undvik att få krämen i ögonen. Om krämen kommer i ögonen, skölj rikligt med vatten. Vid fortsatt irritation kontakta läkare
 • Du bör inte använda Astion Hand Cure under en sammenhängande period på mer än 21 dagar i följd. Efter behandling med Astion Hand
  Cure rekommenderas att använda Astion Repair Cream 40% – 70% dagligen. Astion Repair Cream innehåller den patenterade aktiva ingrediensen Dermadexin® och hjälper till att förhindra hudproblem.

Dokumentation


Astion Pharma stärker huden
Eksem kan leda till en ond spiral där den skadade huden blir mer benägen för nya utbrott. Det är denna spiral som Astion Pharma kan hjälpa till att bryta.

Det speciella med Astion Pharma är den aktiva substansen Dermadexin®, som bildar en tunn, skyddande film över den irriterade huden. På detta sätt skyddar Astion Pharma huden från yttre negativ påverkan, såsom infektioner. Samtidigt hjälper krämen huden att behålla sin naturliga fuktighet så att din hud inte torkar ut.

 

Ubeskyttet hud med eksem

Oskyddad hud med eksem:

• Om du har eksem är hudens naturliga barriär bruten.
• En läckande hudbarriär ger torr hud eftersom hudens fukt avdunstar.
• Samtidigt blir huden känslig för bakterier som orsakar inflammation, rodnad och klåda.

Hudens skjold mod eksem

Skydd mot eksem:
• Astion Pharma skyddar huden mot yttre påverkan, t.ex. bakterier.
• Astion Pharma behandlar eksem och återuppbygger hudens naturliga barriär.
• Astion Pharma upprätthåller också hudens naturliga fuktighet så att huden inte torkar ut.

Dermadexin® har bevisad effekt
Effekten av Astion Pharma är kliniskt bevisad. Krämerna har testats i en omfattande, slumpmässig, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie på 400 patienter i 7 länder: Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Alla patienter var drabbade av måttlig till svår seborrheisk dermatit / eksem.

Du gillar kanske också…