Astion Pharma Skjold

Astion Pharma

Hudens skjold mot eksem

Hvis du er rammet av eksem, er det nå håp for huden din. Astion Pharma bekjemper eksem, kløe og irritasjon. Kremene styrker hudens naturlige skjold, og du får effektiv og nennsom behandling.

Eksem er mye mer enn en hudlidelse. Hvis du selv har eksem – eller du har et barn som lider av eksem – vet du bedre enn de fleste hvor alvorlig eksem kan være for livskvaliteten.

Dessverre opplever mange kun begrenset effekt av de eksisterende kremene mot eksem. Og mange ønsker en effektiv behandling uten binyrebarkhormon (kortison).

Det er bakgrunnen for utviklingen av Astion Pharma. Den første Astion Pharma® kremen ble utviklet i starten av 1980-årene, da dermatologene etterspurte en god fuktighetskrem til barn med atopisk eksem.

Det satte fart i utviklingen av en krem som bevislig beskytter huden og hjelper den med å hele.

Astion Pharma styrker huden

Eksem kan være en ond spiral hvor den beskadigede huden er svært utsatt for nye utbrudd. Det er den spiralen Astion Pharma kan hjelpe med å bryte.

Det spesielle ved Astion Pharma er det aktive stoffet Dermadexin® som danner et tynt, beskyttede skjold over den irriterte huden. På den måten beskytter Astion Pharma mot påvirkninger utenfra, for eksempel infeksjoner. Samtidig holder kremen på hudens naturlige fukt, slik at din eksemplagede hud ikke tørrer ut.

Astion Pharma styrker huden – slik!

Ubeskyttet hud med eksem

Ubeskyttet hud med eksem:
• Har du eksem, er hudens naturlige barriere brutt ned.
• En utett hudbarriere gir tørr hud fordi hudens fukt fordamper.
• Samtidig blir huden også mottagelig for bakterier som forårsaker inflammasjon, rødme og kløe.

Hudens skjold mod eksem

Hudens skjold mot eksem:
• Astion Pharma beskytter huden mot påvirkninger utenfra, f.eks. bakterier.
• Astion Pharma behandler eksem og gjenoppbygger hudens naturlige barriere.
• Astion Pharma holder også på hudens naturlige fukt, slik at huden ikke tørrer ut.

Har du eksem, handler det derfor om å gjenoppbygge hudens naturlige barriere.

Det gjør du ved å bruke produktene fra Astion Pharma, da de gjenoppbygger Hudens skjold mot eksem

Astion Pharma produktene inneholder nemlig det patenterte aktive Dermadexin®.

Dermadexin® har den unike egenskapen at den både lindrer kløe og gjenoppbygger hudens naturlige beskyttende barriere ved å legge en tynn film over den irriterte huden.

På den måten fungerer Astion Pharma produktene som hudens naturlige skjold ved eksem.

Dermadexin® har dokumentert effekt

Effekten av Astion Pharma er klinisk dokumentert. Kremene er testet i et omfattende randomisert, dobbeltblindet, placebo-kontrollert multisenterstudium med 400 pasienter fordelt på 7 land:

Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannia, Sverige og Tyskland. Samtlige pasienter led av moderat til omfattende seboroisk dermatit/eksem.

Astion Pharma mot eksem

Oppmuntret av suksessen med Dermadexin® er det blitt utviklet en hel serie med Astion Pharma® produkter:

Astion til daglig pleie av huden

Etter behandlingen med Astion Pharma anbefaler vi at du pleier huden din for å forebygge gjentagende hudproblemer. Våre pleieprodukter inneholder også det patenterte aktive innholdsstoffet Dermadexin®.